Ben je zwanger? Ik maak ook zwangerschapsbeeldjes. Ga zeker eens een kijkje nemen op Bubbly Bellyscan & Print.

Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Bubbly verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en rechtsgronden, zoals de opmaak van offertes en facturen, reservatie van diensten en om bestellingen te kunnen opvolgen en te versturen. 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden aan derden verstrekt enkel indien dit is voor de verdere uitvoering van bovenstaande omschreven doeleinden en rechtsgronden. Verder worden voor volgende doeleinden gegevens verzameld:

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Bubbly stuurt via e-mail nieuwsbrieven via MailerLite.

Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Bubbly. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Indien je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen zal dit op eerste verzoek gebeuren.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Bubbly via de website. Enkel de gegevens die jij in je e-mail naar Bubbly zet worden opgeslagen om zo en goede communicatie te hebben. Meestal gaat het om gegevens, zoals je naam, (bedrijfsnaam), e-mailadres, telefoonnummer.

03. Analytics

De website van Bubbly verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de paginas die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Verzenden bestelling

Uw persoonsgegevens worden aangeleverd aan een koerierdienst (Bpost) voor levering van briefpost of pakketjes

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden waarmee er geen overeenkomst werd gesloten, tenzij dit wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaring

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht en voor zolang dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering. Daarnaast worden de wettelijk verplichte persoonsgegevens bijgehouden in functie van de boekhouding, waar een opgelegde termijn werd vastgelegd.

Klachten

Indien u tijdens uw samenwerking met Bubbly klachten zou ondervinden over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Hiernaast kan ook steeds een klacht worden ingediend bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Wijzigingen door klanten

De klant kan ten allen tijde het recht op inzage, verbetering, wissen inroepen.
Daarnaast kan de klant ook de overdraagbaarheid vragen of bezwaar indienen.

Om bovenvermelde rechten te kunnen uitoefenen, wordt gevraagd om contact op te nemen met de contactgegevens zoals onderstaand vermeldt.

Wijzigingen aan deze verklaring

De privacyverklaring van Bubbly kan ten allen tijde gewijzigd worden. Indien dit van toepassing is, wordt dit steeds medegedeeld.
Laatste update: 27/02/2021.

Informatie

Indien u na het doornemen van onderstaande verklaring vragen zou hebben, gelieve contact op te nemen via onderstaande contactgegevens:

Bubbly baby spa
Kortrijkstraat 341
9700 Bevere (Oudenaarde)
info@bubblybabyspa.be
0494 23 28 85