Ben je zwanger? Ik maak ook zwangerschapsbeeldjes. Ga zeker eens een kijkje nemen op Bubbly Bellyscan & Print.

  Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Bubbly baby spa
Yana Van Puyvelde

Kortrijkstraat 341
9700 Bevere (Oudenaarde)

info@bubblybabyspa.be
0494 23 28 85

Ondernemingsnummer: BE0761 532 053

Toepasselijkheid

Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Bubbly zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden als onbestaande beschouwd.  

Offerte

Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en is 30 dagen geldig. Andere afspraken rond de geldigheid van een offerte op maat worden daarop weergegeven.

Cadeaubon

Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na aankoop geldig, zoals steeds duidelijk beschreven. Indien het bedrag niet in 1 beurt is opgebruikt, blijft het resterende bedrag op de cadeaubon staan. We geven geen restbedrag terug en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Cadeaubonnen kunnen zowel voor de verschillende aangeboden sessies, als in de fysieke shop gebruikt worden.

Webshop

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende fotos zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bubbly niet.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bubbly. Bubbly kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Levering

Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd. De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk. 

Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan Bubbly niet aansprakelijk worden gesteld. Ophaling en verzending zijn steeds mogelijk maar afhankelijk van het gekozen product.

Annulatie

Het is mogelijk om je afspraak kosteloos te annuleren tot 24 uur op voorhand, maar dit enkel via info@bubblybabyspa.be (niet via sociale media). De klant krijgt een afspraak voor een ander moment. Wanneer een baby tijdens de 24 uur voor de gemaakte afspraak plots ziek wordt of koorts krijgt, dient de klant een doktersattest door te sturen om misbruik tegen te gaan, zo niet zijn wij genoodzaakt de helft van de sessie aan te rekenen.

Aansprakelijkheid 

Deelname aan alle activiteiten van Bubbly is geheel op eigen risico. Bubbly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties op producten, lichamelijk letsel of schade/kwijtraken van eigendom tijdens de sessies. De ouders houden hun baby gedurende de hele sessie mee in de gaten. Indien een baby medische klachten heeft, in behandeling is, ingeënt is of bepaalde medicijnen gebruikt, dient dit in alle gevallen meegedeeld te worden aan Bubbly. Indien door de eigenaar van Bubbly ingeschat wordt dat een sessie gevaarlijk kan zijn, heeft ze het recht om de klant de toegang te weigeren, en dit in het belang van de klant.

Klachten of schade aan de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het emailadres info@bubblybabyspa.be.

Bubbly kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard van de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant worden bezorgd door derden (koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is. 

Wel zal Bubbly samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing wanneer er schade wordt vastgesteld bij de klant. 

Auteursrecht

Op de branding van Bubbly rust er auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming. 

Het logo werd ontworpen door AS buro. Indien u graag een ontwerp van AS buro wilt gebruiken moet er ook altijd, na schriftelijke toestemming, de naam vermeld worden : © AS buro of naam van de klant © Bubbly baby spa. 

Indien dit toch gedaan wordt zonder toestemming wordt een compensatie in rekening gebracht die in de verhouding staat tot de ontwerpkost.

Toepasselijk recht

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.